Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|01A00 26.72 A00

Mã ngành
7480202|01A00
Điểm chuẩn
26.72
Tổ hợp môn
A00