Thứ năm, 1/12/2022
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|01A00 28.03 A00

Mã ngành
7480202|01A00
Điểm chuẩn
28.03
Tổ hợp môn
A00