Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Buôn Ma Thuột

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 18.5 A02, B00, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A02, B00, D08