Thứ năm, 8/12/2022
Đại học Tây Nguyên

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.8 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
B00