Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tây Nguyên

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
B00