Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tây Nguyên

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.6 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
B00