Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tân Tạo

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.5 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08