Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tân Tạo

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07