Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.75 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
B00