Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.75 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
B00