Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 27.3 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
27.3
Tổ hợp môn
B00