Thứ năm, 16/9/2021
Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 28.35 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
28.35
Tổ hợp môn
B00