Thứ ba, 29/11/2022
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 21.85 B00

Tiêu chí phụ ưu tiên 1 điểm môn Sinh 7 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán 7.6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng <=3

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Tiêu chí phụ ưu tiên 1 điểm môn Sinh 7 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán 7.6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng <=3