Thứ sáu, 24/3/2023
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.3 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
B00