Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.25 B00

Ưu tiên 1: 26.35; Ưu tiên 2- Môn Sinh: 8.5; Ưu tiên 3- Môn Toán: 7.6; Ưu tiên 4:TTNV <=4

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Ưu tiên 1: 26.35; Ưu tiên 2- Môn Sinh: 8.5; Ưu tiên 3- Môn Toán: 7.6; Ưu tiên 4:TTNV <=4