Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 23.45 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08