Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08