Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.5 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08