Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Đại Nam

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08