Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.5 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
B00