Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.4 A00, B00

Tiếng Anh 7.0

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, B00
Ghi chú
Tiếng Anh 7.0