Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.5 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
B00