Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Trà Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.45 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
B00