Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Trà Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.6 B00, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
B00, B08