Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Trà Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.8 B00, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
B00, B08