Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.6 B00

SI>=8.25; TTNV <=7

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
SI>=8.25; TTNV <=7