Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26 B00, D07, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
B00, D07, D08