Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.55 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
B00