Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D08