Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Dân Lập Duy Tân

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D08