Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.5 A16

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A16