Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A16, B00, D08, D90

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A16, B00, D08, D90