Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 19 A16, B00, D08, D90

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A16, B00, D08, D90