Chủ nhật, 26/6/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 28.2 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
28.2
Tổ hợp môn
B00