Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 27.34 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
27.34
Tổ hợp môn
B00