Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 27.55 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
B00