Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 23 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
B00