Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
B00