Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nguyễn Tất Thành

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.5 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
B00