Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90