Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Y Khoa Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.7 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
B00