Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Y Khoa Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
B00