Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Y Khoa Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24.75 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
B00