Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Y Khoa Vinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
B00