Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Phan Châu Trinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 B00, D90, D91, D93

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B00, D90, D91, D93