Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Phan Châu Trinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 21 B00, D08, D90, D91, D93

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
B00, D08, D90, D91, D93