Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Phan Châu Trinh

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A00, B00, D08, D90

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, D08, D90