Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A02, B00, D07, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A02, B00, D07, D08