Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 A02, B00, D07, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02, B00, D07, D08