Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Nam Cần Thơ

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.5 A02

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A02