Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26 B00, D07, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
B00, D07, D08