Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Võ Trường Toản

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08