Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Võ Trường Toản

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 22.5 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
B00