Thứ ba, 29/11/2022
Đại học Võ Trường Toản

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 21 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08