Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Võ Trường Toản

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 20 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08