Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 28.05 A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
28.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07