Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 27.35 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07