Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 20.59 V00, V10

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
20.59
Tổ hợp môn
V00, V10