Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 17.25 V00, V02, V10

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
V00, V02, V10