Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Nguyễn Trãi

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16 A00, A07, C02, C04

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A07, C02, C04