Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Hòa Bình

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00, V01