Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 18 V00, V01, V02, V06

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V06