Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19 V00, V01, V02, V06

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V06