Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 14 V00, V01, V02, V03

Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực