Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Phương Đông

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 20 H00, V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
H00, V00, V01, V02