Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Dân lập Phương Đông

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 14 H01, V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
H01, V00, V01, V02