Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19 V00, V01, V02, V05

Tổng điểm chưa nhân hệ số từ 14 điểm trở lên, điểm thi môn vẽ mỹ thuật >= 4 và được nhân hệ số 2

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V05
Ghi chú
Tổng điểm chưa nhân hệ số từ 14 điểm trở lên, điểm thi môn vẽ mỹ thuật >= 4 và được nhân hệ số 2