Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15.5 V00, V01, V02, V03

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03