Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 14 V00, V01, V02, V03

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03