Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 V00, V01, V02, V03

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03