Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 14 M02, M04, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
M02, M04, V00, V01