Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16.5 V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
V00