Thứ năm, 22/2/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 H00, H01, H02, H07

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00, H01, H02, H07