Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Nguyễn Tất Thành

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 H00, H07, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00, H07, V01, V02