Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Lang

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 17 H02, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
H02, V00, V01