Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Văn Lang

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16 H02, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
H02, V00, V01