Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19 A00, D01, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, D01, V00, V01