Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Yersin Đà Lạt

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 A01, C01, H01, V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C01, H01, V00