Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Chu Văn An

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00