Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Chu Văn An

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 V00, V01

Môn vẽ >=5

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00, V01
Ghi chú
Môn vẽ >=5