Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Chu Văn An

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16 V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
V00, V01