Thứ bảy, 29/1/2022
Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 15 A00, A01, B00, D07, D29

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07, D29