Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 17 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07