Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 15.5 A00, B00, C04, D01

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C04, D01