Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Xây dựng Miền Tây

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 17.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01