Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Xây Dựng Miền Tây

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01