Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Xây dựng Miền Tây

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01