Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Trà Vinh

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 15 A01

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01