Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Nam Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 A02

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02