Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh Bắc

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 15 H00, H01, V00, V01

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00, H01, V00, V01