Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Kinh Bắc

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 H01, V00, V02, V03

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
H01, V00, V02, V03