Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 A00, A17, C15, D01

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A17, C15, D01