Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Đại Nam

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 15.5 H06, H08, V00, V01

Xét học bạ 18 điểm

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
H06, H08, V00, V01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm