Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|22A00 24.4 A00

Mã ngành
7860220|22A00
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00