Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|22A00 27.55 A00

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam

Mã ngành
7860220|22A00
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam