Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01