Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01