Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 14 C01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C01