Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 14 A00, A16, C01, D01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01