Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Vinh

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01