Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 19 A00, A01, B00, D07, D29

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07, D29