Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 22.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07