Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 17 A01, D01, D07

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07