Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01