Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Vinh

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01